Giá cà phê Tây Nguyên ngày 20/04/2021 tăng nhẹ 100 ngàn đồng/tấn

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 20 tháng 4, 2021 0

Hôm nay ( 20/04/2021 ) giá cà phê tại thị trường Việt Nam và giá cà phê thế giới trên sàn London và New York (ngày 19/04 ) đều tăng nhẹ. Giá...

Giá cà phê Tây Nguyên ngày 16/04/2021 vẫn duy trì ở mức 32,0 - 32,8 triệu đồng/tấn

Tin tức nông nghiệp Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021 0

Hôm nay ( 16/04/2021 ) giá cà phê tại thị trường Việt Nam không thay đổi, trong khi đó, giá cà phê thế giới trên sàn London và New York (ngà...

Giá cà phê Tây Nguyên ngày 15/04/2021 tăng 400 ngàn đồng/tấn

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021 0

Hôm nay ( 15/04/2021 ) giá cà phê tại thị trường Việt Nam và giá cà phê thế giới trên sàn London và New York (ngày 14/04 ) đều tăng. Giá cà ...

Giá cà phê Tây Nguyên ngày 14/04/2021 tiếp tục duy trì ở mức 31,6 - 32,4 triệu đồng/tấn

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021 0

Hôm nay ( 14/04/2021 ) giá cà phê tại thị trường Việt Nam tiếp tục không thay đổi, trong khi đó, giá cà phê thế giới trên sàn London và New ...

Giá cà phê Tây Nguyên ngày 13/04/2021 vẫn duy trì ở mức 31,6 - 32,4 triệu đồng/tấn

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021 0

Hôm nay ( 13/04/2021 ) giá cà phê tại thị trường Việt Nam không thay đổi, trong khi đó, giá cà phê thế giới trên sàn London và New York (ngà...

Giá cà phê Tây Nguyên ngày 08/04/2021 giảm nhẹ trở lại 100 ngàn đồng/tấn

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021 0

Hôm nay ( 08/04/2021 ) giá cà phê tại thị trường Việt Nam và giá cà phê thế giới trên sàn London và New York (ngày 07/04 ) đều giảm. Giá cà ...

Giá cà phê Tây Nguyên ngày 07/04/2021 tăng nhẹ 100 ngàn đồng/tấn

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021 0

Hôm nay ( 07/04/2021 ) giá cà phê tại thị trường Việt Nam và giá cà phê thế giới trên sàn London và New York (ngày 06/04 ) đều tăng. Giá cà ...

Giá cà phê Tây Nguyên ngày 06/04/2021 vẫn duy trì ở mức 31,3 - 32,1 triệu đồng/tấn

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 6 tháng 4, 2021 0

Hôm nay ( 06/04/2021 ) giá cà phê tại thị trường Việt Nam không thay đổi, vẫn duy trì ở mức 31,3 - 32,1 triệu đồng/tấn , trong khi đó, sàn L...

Giá cà phê Tây Nguyên ngày 02/04/2021 tiếp tục giảm thêm 200 ngàn đồng/tấn

Tin tức nông nghiệp Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021 0

Hôm nay ( 02/04/2021 ) giá cà phê tại thị trường Việt Nam và giá cà phê thế giới trên sàn London và New York (ngày 01/04 ) đều giảm. Giá cà ...

Giá cà phê Tây Nguyên ngày 01/04/2021 tiếp tục giảm thêm 500 ngàn đồng/tấn

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021 0

Hôm nay ( 01/04/2021 ) giá cà phê tại thị trường Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ, trong khi đó, giá cà phê thế giới trên sàn London và New York (...

Giá cà phê Tây Nguyên ngày 31/03/2021 tiếp tục giảm thêm 500 ngàn đồng/tấn

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021 0

Hôm nay ( 31/03/2021 ) giá cà phê tại thị trường Việt Nam và giá cà phê thế giới trên sàn London và New York (ngày 30/03 ) đều giảm mạnh. Gi...

Giá cà phê Tây Nguyên ngày 30/03/2021 giảm trở lại 400 ngàn đồng/tấn

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021 0

Hôm nay ( 30/03/2021 ) giá cà phê tại thị trường Việt Nam và giá cà phê thế giới trên sàn London và New York (ngày 29/03 ) đều giảm khá mạnh...

Giá cà phê Tây Nguyên ngày 27/03/2021 tăng mạnh 500 ngàn đồng/tấn

Tin tức nông nghiệp Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021 0

Hôm nay ( 27/03/2021 ) giá cà phê tại thị trường Việt Nam và giá cà phê thế giới trên sàn London và New York (ngày 26/03 ) đều tăng mạnh. Gi...