1. Báo chuyên tin nông nghiệp:

- Báo Nông nghiệp Việt Nam (báo NNVN), website: www.nongnghiep.vn.


- Báo Nông thôn ngày nay (báo NTNN), website: www.danviet.vn


- Báo Kinh tế nông thôn (báo KTNT), website: www.kinhtenongthon.com.vn


2. Trang tin tức nước ngoài:


- Bloomberg, website: www.bloomberg.com


- Reuters, website: www.reuters.com


- Oryza, website: www.oryza.com


3. Báo tổng hợp tại Việt Nam:


- Báo Thanh Niên, website: www.thanhnien.vn


- Báo Tuổi  Trẻ, website: www.tuoitre.vn


- Thông tấn xã Việt Nam, website: www.vnanet.vn , www.vietnamplus.vn , www.baotintuc.vn


- Báo Đất Việt, website: www.baodatviet.vn


- Báo điện tử VOV, website: www.vov.vn


- Báo điện tử vnexpress, website: www.vnexpress.net

- Trang tin điện tử Đài truyền hình Việt Nam, website: www.vtv.vn


- Trang tin điện tử Đài PTTH Vĩnh Long, website: www.thvl.vn


- Báo Tiền Phong, website: www.tienphong.vn


- Báo Pháp luật TPHCM, website: www.phapluattp.vn


- Báo Người Lao Động (báo NLĐ), website: www.nld.com.vn


- Báo Lao Động, website: www.laodong.com.vn


- Báo Đại Đoàn Kết, website: www.daidoanket.vn , www.ddk.vn


- Báo Công Thương, website: www.baocongthuong.com.vn


- Báo Hải Quan, website: www.baohaiquan.com.vn


- Báo điện tử Vietnamnet, website: www.vietnamnet.vn , www.vef.vn


- Báo điện tử Chính phủ, website: www.chinhphu.vn


- Thời báo Kinh tế Việt Nam, website: www.vneconomy.vn


- Báo Sài Gòn Giải Phóng (Báo SGGP), website: www.sggp.org.vn


- Báo Sài gòn Tiếp thị (Báo SGTT), website: www.sgtt.vn


- Thời báo Kinh tế Sài Gòn ( The Saigon Times, TBKTSG ), website: www.thesaigontimes.vn


- Báo điện tử Người đồng hành (NDH), website: www.ndh.vn


- Trang thông tin thị trường hàng hóa Việt Nam - Bộ công thương (Vinanet), website: www.vinanet.com.vn


...

4. Một số trang thông tin điện tử khác:


- CafeF, website: cafef.vn


- Gafin, website: www.gafin.vn


5. Website của các Hiệp hội:

- Cổng thông tin điện tử Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (vasep), website: www.vasep.com.vn


- Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), website: www.vietfood.org.vn


- Hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam (Vicofa), website: www.vicofa.org.vn


- Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam (VPA), website: www.peppervietnam.com


- Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), website: www.vinacas.com.vn


6. Các trang tin tức địa phương.