Thị trường cao su châu Á ngày 23/9/2020: Giá tại Osaka giảm hơn 2%

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 23/9/2020 kỳ hạn tháng 2/2021 giảm hơn 2% từ mức cao nhất gần 3 tuần trong tuần trước...

Thị trường cao su châu Á ngày 17/9/2020: Giá tại Osaka tăng phiên thứ 4 liên tiếp

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 17/9/2020 kỳ hạn tháng 2/2021 tăng phiên thứ 4 liên tiếp, sau khi Thủ tướng mới của...

Thị trường cao su châu Á ngày 11/9/2020: Giá tại Osaka tuần giảm thứ 2 liên tiếp

Tin tức nông nghiệp Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 11/9/2020 kỳ hạn tháng 2/2021 có tuần giảm thứ 2 liên tiếp, do giá cao su tại Thượn...

Thị trường cao su châu Á ngày 10/9/2020: Giá tại Osaka hồi phục từ mức thấp nhất 2 tuần

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 10/9/2020 kỳ hạn tháng 2/2021 tăng, hồi phục từ mức thấp nhất 2 tuần trong đầu phiê...

Thị trường cao su châu Á ngày 09/9/2020: Giá tại Osaka thấp nhất 2 tuần

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 9/9/2020 kỳ hạn tháng 2/2021 giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần, do nhu cầu tài sản rủ...

Thị trường cao su châu Á ngày 08/9/2020: Giá tại Osaka rời chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 8/9/2020 kỳ hạn tháng 2/2021 rời chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp, theo xu hướng giá ca...

Thị trường cao su châu Á ngày 01/9/2020: Giá tại Osaka tăng

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 25/8/2020 kỳ hạn tháng 2/2021 tăng lên mức cao nhất gần 7 tháng, do dấu hiệu nhu cầ...

Thị trường cao su châu Á ngày 27/8/2020: Giá tại Osaka vẫn cao nhất 6 tháng

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 27/8/2020 kỳ hạn tháng 2/2021 tăng phiên thứ 4 liên tiếp lên mức cao nhất 6 tháng, ...

Thị trường cao su châu Á ngày 26/8/2020: Giá tại Osaka cao nhất 6 tháng

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 26/8/2020 kỳ hạn tháng 1/2021 tăng lên mức cao nhất gần 6 tháng, bởi kỳ vọng nhu cầ...

Thị trường cao su châu Á ngày 25/8/2020: Giá tại Osaka cao nhất 2 tuần

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 25/8/2020 kỳ hạn tháng 1/2021 tăng lên mức cao nhất hơn 2 tuần, do kỳ vọng nhu cầu ...

Thị trường cao su châu Á ngày 20/8/2020: Giá tại OSE giảm

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 19/8/2020 kỳ hạn tháng 1/2021 giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết, nền ki...

Thị trường cao su châu Á ngày 19/8/2020: Giá tại OSE tiếp đà giảm

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 19/8/2020 kỳ hạn tháng 1/2021 giảm sau số liệu từ Nhật Bản cho thấy rằng, nền kinh ...

Thị trường cao su châu Á ngày 13/8/2020: Giá tại OSE tăng

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 13/8/2020 kỳ hạn tháng 1/2021 tăng, do nhu cầu rủi ro tăng được thúc đẩy bởi chứng ...

Thị trường cao su châu Á ngày 12/8/2020: Giá tại OSE tiếp đà giảm

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 12/8/2020 kỳ hạn tháng 1/2021 giảm phiên thứ 2 liên tiếp, theo xu hướng giá cao su ...

Thị trường cao su châu Á ngày 11/8/2020: Giá tại OSE giảm

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 11/8/2020 kỳ hạn tháng 1/2021 giảm lần đầu tiên trong 6 phiên, do xuất khẩu của nướ...

Thị trường cao su châu Á ngày 7/8/2020: Giá tại Osaka cao nhất hơn 5 tháng

Tin tức nông nghiệp Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 7/8/2020 kỳ hạn tháng 1/2021 tăng lên mức cao nhất hơn 5 tháng, tăng phiên thứ 5 li...

Thị trường cao su châu Á ngày 6/8/2020: Giá tại Osaka tăng

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 6/8/2020 kỳ hạn tháng 1/2021 tăng phiên thứ 4 liên tiếp, do giá cao su kỳ hạn tại T...

Thị trường cao su châu Á ngày 5/8/2020: Giá tại OSE tăng

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 5/8/2020 kỳ hạn tháng 1/2021 tăng phiên thứ 3 liên tiếp lên mức cao nhất 5 tháng, t...

Thị trường cao su châu Á ngày 4/8/2020: Giá tại OSE cao nhất 5 tháng

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 4/8/2020 kỳ hạn tháng 1/2021 tăng lên mức cao nhất gần 5 tháng, sau số liệu nhà máy...

Thị trường cao su châu Á ngày 8/7/2020: Giá tại Tokyo tăng

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 8/7/2020 kỳ hạn tháng 12/2020 tăng do kỳ vọng nền kinh tế tại nước mua hàng đầu -...

Thị trường cao su châu Á ngày 14/5/2020: Giá tại Tokyo tiếp đà giảm

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 14/5/2020 kỳ hạn tháng 10/2020 giảm sau khi người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang M...

Thị trường cao su châu Á ngày 13/5/2020: Giá tại Tokyo giảm do lo ngại virus corona

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 13/5/2020 kỳ hạn tháng 10/2020 giảm do lo ngại làn sóng nhiễm virus corona thứ ha...

Thị trường cao su châu Á ngày 12/5/2020: Giá tại Tokyo tiếp đà tăng do kỳ vọng nhu cầu

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 12/5/2020 kỳ hạn tháng 10/2020 tăng do kỳ vọng nhu cầu tăng do nhiều nước bắt đầu...

Thị trường cao su châu Á ngày 28/4/2020: Giá tại Tokyo tiếp đà giảm

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 28/4/2020 kỳ hạn tháng 10/2020 giảm 1,3 JPY tương đương 0,9% xuống 150,2 JPY (1,4...

Thị trường cao su châu Á ngày 15/4/2020: Giá tại Tokyo tăng do giá dầu hồi phục

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 15/4/2020 kỳ hạn tháng 9/2020 tăng 0,6 JPY tương đương 0,4% lên 152 JPY (1,42 USD...

Thị trường cao su châu Á ngày 14/4/2020: Giá tại Tokyo giảm 1,6%

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 14/4/2020 kỳ hạn tháng 9/2020 giảm phiên thứ 3 liên tiếp do lo ngại về virus coro...

Thị trường cao su châu Á ngày 10/4/2020: Giá tại Tokyo rời khỏi chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp

Tin tức nông nghiệp Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 10/4/2020 kỳ hạn tháng 9/2020 rời khỏi chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp, chịu áp lực ...

Thị trường cao su châu Á ngày 9/4/2020: Giá tại Tokyo tăng

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 9/4/2020 kỳ hạn tháng 9/2020 tăng phiên thứ 5 liên tiếp, được hỗ trợ bởi giá dầu ...

Thị trường cao su châu Á ngày 8/4/2020: Giá tại Tokyo giảm trở lại

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 8/4/2020 kỳ hạn tháng 9/2020 rời khỏi chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp do chứng khoán...

Thị trường cao su châu Á ngày 3/4/2020: Giá tại Tokyo tăng theo xu hướng giá dầu

Tin tức nông nghiệp Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 3/4/2020 kỳ hạn tháng 9/2020 tăng trở lại được hỗ trợ bởi giá dầu qua đêm tăng, s...

Thị trường cao su châu Á ngày 2/4/2020: Giá tại Tokyo vẫn thấp nhất 11 năm

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 2/4/2020 kỳ hạn tháng 9/2020 chạm mức thấp nhất 11 năm, trong bối cảnh suy thoái ...

Thị trường cao su châu Á ngày 25/3/2020: Giá tại Tokyo tăng

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020 0

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 25/3/2020 kỳ hạn tháng 8/2020 tăng 2,5 JPY tương đương 1,7% lên 153,4 JPY (1,4 US...