» » » Biến đổi khí hậu khiến ngành lúa gạo Trung Quốc thiệt hại 38 triệu USD 10 năm qua

Kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy ngành lúa gạo Trung Quốc thiệt hại 38 triệu USD do biến đổi khí hậu trong 10 năm qua.

Trái ngược với mọi nghiên cứu trước kia, các nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Kinh tế và Tài chính Thành Đô, nhận thấy rằng nhiệt độ và bức xạ mặt trời có tác động đáng kể đến giai đoạn sinh dưỡng và ương chín của cây lúa. 


Kết quả nghiên cứu cuối cùng cho thấy biến đổi khí hậu khiến ngành lúa gạo Trung Quốc thiệt hại 38 triệu USD trong 10 năm qua.

Các nghiên cứu trước đây xem xét tác động của biến đổi khí hậu đối với năng suất lúa chủ yếu tập trung vào các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới để đi đến kết luận rằng nhiệt độ tối thiểu hàng ngày cao hơn làm giảm năng suất lúa, trong khi nhiệt độ tối đa hàng ngày cao hơn làm tăng năng suất lúa. 

Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng nhiệt độ tối thiểu hàng ngày cao hơn làm tăng năng suất lúa tại Trung Quốc trong giai đoạn sinh dưỡng, trong khi nhiệt độ tối đa hàng ngày cao hơn làm giảm năng suất trong giai đoạn sinh dưỡng và ương chín. 

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu về vụ lúa đơn và thời tiết hàng ngày để tìm ra bằng chứng thực tế đầu tiên về tác động của biến đổi khí hậu lên năng suất lúa tại Trung Quốc. Họ nhận thấy rằng tác động của bức xạ mặt trời khá tích cực trong giai đoạn sinh dưỡng nhưng tiêu cực trong giai đoạn ương chín. 

Theo Gafin/ Oryza

Về Tin tức nông nghiệp

Chuyên tin tức nông nghiệp, chỉ tin tức nông nghiệp. tintucnongnghiep.com là một blog chia sẻ tin tức nông nghiệp Việt Nam và thế giới theo tiêu chí kết nối, chia sẻ và phi lợi nhuận.
«
Trước
Bài đăng Mới hơn
»
Sau
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Chia sẻ của bạn về bài viết này: