Lão nông dành 8 năm nghiên cứu ra giống lựu không hạt (Video)

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017 0

Giống lựu mới của ông Yirmiyahu Zamir (69 tuổi, Israel) được cấp bằng sáng chế, có thể ăn tươi, ép nước, ủ rượu... mà không cần tách hạt. ...

Israel giới thiệu công nghệ nông nghiệp cho Việt Nam

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017 0

Lao động trong nông nghiệp Israel chỉ chiếm 3,7% tổng lực lượng lao động nhưng quốc gia này tự sản xuất được 95% nhu cầu thực phẩm. Isr...

Tái cơ cấu nông nghiệp: Bài học từ Israel - Bài cuối

Tin tức nông nghiệp Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015 0

Cùng với đà tăng trưởng mạnh mẽ về kim ngạch thương mại song phương, Việt Nam và Israel đã tiến hành trao đổi nhiều đoàn cấp cao và chuyê...

Tái cơ cấu nông nghiệp: Bài học từ Israel - Bài 1

Tin tức nông nghiệp Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015 0

Trong những năm gần đây, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Israel đã có những bước phát triển nhảy vọt và vững chắc, với kim ngạch song...