Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (22.01.2018)

Tin tức nông nghiệp Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018 0

Ở các tỉnh thành phía Nam,  sâu năn (muỗi hành) gia tăng diện tích nhiễm do thời tiết se lạnh, trời âm u, có sương mù thích hợp cho muỗi h...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (15.01.2018)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, b ệnh đạo ôn lá có thể tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm trên lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng do điều kiệ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (08.01.2018)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018 0

Ở các tỉnh thành khu vực phía Nam, dự kiến rầy cám nở rộ. Khuyến cáo nông dân kiểm tra kỹ ruộng lúa,  khi phát hiện rầy cám nở rộ tuổi  2-...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (25.12.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017 0

Ở các tỉnh thành khu vực phía Nam, đ ối với những khu vực xuống giống lúa Đông Xuân đợt cuối tháng  12/2017  đầu tháng  01/2018  cần theo ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (18.12.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, n hững khu vực xuống giống lúa Đông Xuân đợt cuối tháng  12/2017  đầu tháng  01/2017  cần theo dõi chặt diễn bi...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (11.12.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017 0

Bà con trồng lúa ở các tỉnh thành phía Nam lưu ý r ầy nâu phổ biến tuổi   1 - 3 . Các tỉnh theo dõi rầy nâu không để lây lan diện rộng và ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (04.12.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017 0

Trên cây lúa ở các tỉnh thành phía Nam, b ệnh đạo ôn lá phát triển thuận lợi và gây hại trên trà lúa Đông Xuân sớm, trà lúa Mùa. Cần lưu ý...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (27.11.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến tuổi  4,5 , trưởng thành, cần theo dõi diễn biến của rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp x...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (20.11.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, r ầy nâu phổ biến tuổi  3 - 5 , rải rác có rầy trưởng thành di trú do lúa thu đông đang thu hoạch rộ. Bệnh đạo ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (13.11.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, r ầy nâu phổ biến tuổi  2 - 4 , gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, hại nặng cụ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (06.11.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, d ự kiến tuần tới sẽ có đợt rầy cám nở rộ, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (30.10.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017 0

Rầy nâu trên lúa giai đoạn đẻ nhánh gây hại nhẹ. Đối với những vùng chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân  2017-2018  tích cực theo dõi rầy v...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (23.10.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017 0

Tại các tỉnh thành phía Nam, d o mưa thường xuất hiện vào chiều tối thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển trên lúa thu đông - mùa...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (16.10.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, r ầy nâu phổ biến tuổi  1-3 , gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình. Bệnh đạo ôn phát sinh phát triển thuận lợ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (09.10.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, b ệnh đạo ôn phát triển thuận lợi trên lúa thu đông - mùa và đông xuân sớm giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ do ảnh...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (02.10.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017 0

Những vùng chuẩn bị gieo sạ lúa đông xuân sớm  2017-2018 ở các tỉnh thành phía Nam : Đây là thời điểm thích hợp tiến hành gieo sạ “né rầy”...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (25.09.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, r ầy nâu phổ biến tuổi  5  - trưởng thành. Theo dõi chặt chẽ tình hình rầy nâu trên đồng ruộng. Những khu vực c...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (18.09.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến tuổi  3 - 4 . Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại trên lúa thu đông, mùa. Bệnh đạo ôn gia tăng diện...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (11.09.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, b ệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây hại trên lúa thu đông, mùa. Bệnh đạo ôn gia tăng diện tích trên lúa thu đông, m...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (04.09.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, r ầy nâu phổ biến trưởng thành – trứng. Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá xuất hiện rải rác. Bệnh đạo ôn gia tăng diện...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (28.08.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, d iện tích nhiễm bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục giảm (lúa Hè Thu đang vào cuối vụ). Trên lúa Thu Đông – Mùa, cần theo ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (21.08.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, b ệnh bạc lá tiếp tục phát triển mạnh ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến trỗ, trong điều kiện thời tiết mưa nắng xen...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (14.08.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, t rên lúa Thu Đông - Mùa  2017  do điều kiện thời tiết thích hợp bệnh đạo ôn có thể gia tăng diện tích và mức đ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (07.08.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, r ầy nâu phổ biến tuổi trưởng thành - trứng. Vì vậy cần duy trì mực nước trên ruộng thích hợp để hạn chế rầy ch...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (31.07.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, r ầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lem lép hạt, khô vằn, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh chết cây lúa, sâu cuốn lá ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (24.07.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, r ầy nâu phổ biến tuổi  1 - 3 , gây hại nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, có thể nhiễm nặng cục bộ ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (10.07.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017 0

Các địa phương có gieo sạ lúa  thu đông  - mùa 2017 cần tích cực chuẩn bị đất, xuống giống né rầy đạt hiệu quả cao để hạn chế thấp nhất r...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (03.07.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, c ần tích cực phun phòng trị bệnh đạo ôn lá, khi phun thuốc đảm bảo nguyên tắc  4  đúng. Ngoài ra, cần lưu...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (26.06.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, d ự kiến tuần tới rầy nâu phổ biến tuổi  3 - 5 ; xuất hiện trên lúa từ giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ, gây hại...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (19.06.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam,  các tỉnh chuẩn bị gieo sạ lúa thu đông  2017 : Theo dõi diễn biến rầy nâu di trú và diễn biến của thời tiết để...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (12.06.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam, c ác tỉnh hết sức lưu ý theo dõi rầy nâu vào đèn, diễn biến thời tiết để xuống giống né rầy và không bị ngập ún...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (05.06.2017)

Tin tức nông nghiệp Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017 0

Ở các tỉnh thành phía Nam,  rầy nâu trên đồng tập trung tuổi  3-5 . Kiểm tra kỹ ruộng lúa, khi rầy cám nở rộ tuổi  2-3  phun trừ bằng một ...