Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (17.09.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ non hại chủ yếu trên những diện tích lúa xanh tốt, bón thừa đạm.      Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (10.09.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ non tiếp tục hại. Sâu đục thân 2 chấm non gây bông bạc trên trà lúa trỗ sau 5/9. 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (27.08.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 vũ hóa rộ và đẻ trứng. 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (20.08.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (13.08.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ. Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (06.08.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm. Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (30.07.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ.     Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (23.07.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ. Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (16.07.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, trứng sâu đục thân 2 chấm tiếp tục nở, sâu non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm.    Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (09.07.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, trứng sâu đục thân 2 chấm tiếp tục nở, sâu non gây dảnh héo trên mạ và lúa Mùa sớm.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (02.07.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm trứng tiếp tục nở, sâu non gây dảnh héo trên mạ và lúa mùa sớm. 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (25.06.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên trà lúa Đông Xuân muộn. Ảnh min...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (18.06.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại trên trà lúa mùa muộn.  Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (11.06.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại trên trà lúa mùa muộn, gây cháy ổ nhỏ trên giống nhiễm...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (04.06.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên trà lúa mùa muộn và gây cháy ổ nhỏ trên...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (28.05.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên trà lúa chắc xanh - đỏ đuôi và gây cháy...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (21.05.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên trà lúa chắc xanh - đỏ đuôi và gây cháy...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (14.05.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn hại tăng, nhất là trên các giống nhiễm, những diện tích lúa xanh tốt bón thừa đạm trong điều kiện thời ti...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (07.05.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá tiếp tục hại tăng. Sâu cuốn lá nhỏ non hại diện hẹp trên trà sớm - chính vụ.  Ảnh minh họa

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (23.04.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá hại tăng. Sâu cuốn lá nhỏ non hại diện hẹp trên trà sớm - chính vụ. 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (17.04.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá tiếp tục hại tăng. Sâu cuốn lá nhỏ non tiếp tục hại diệp hẹp trên trà sớm - chính vụ.  Ảnh minh ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (09.04.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá hại tăng, nhất là trên các giống nhiễm. Sâu cuốn lá nhỏ non hại diện hẹp trên trà sớm - chính vụ... ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (02.04.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá hại tăng. Rầy nâu - rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ, bệnh khô vằn… tiếp tục...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (26.03.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá tiếp tục hại tăng trên các giống nhiễm. Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 1 tiếp tục vũ hóa rộ và đẻ tr...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (19.03.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá hại tăng trên các giống nhiễm, đặc biệt những ruộng xanh tốt bón thừa đạm.   Ảnh minh họa

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (12.03.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá hại tăng trên các giống nhiễm, đặc biệt những ruộng xanh tốt bón thừa đạm trong điều kiện thời tiết th...

Lưu ý sâu bệnh hại lúa xuân

Tin tức nông nghiệp 0

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết vụ xuân 2019 nóng ấm, nắng nóng đến sớm. Như vậy sẽ rút ngắn...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (05.03.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc Bộ, trưởng thành sâu đục thân 2 chấm tiếp tục vũ hóa, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, tuyến tr...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (26.02.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ: trưởng thành sâu đục thân 2 chấm tiếp tục vũ hóa, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, tuyến tr...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (13.02.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, Trưởng thành sâu đục thân 2 chấm tiếp tục vũ hóa, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, tuyến tr...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (22.01.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, trưởng thành sâu đục thân 2 chấm tiếp tục vũ hóa, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, tuyến tr...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (16.01.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019 0

Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Tuần tới, rầy nâu phổ biến trưởng thành, trứng. Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa Đông Xuân muộn theo ...