Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (14.01.2020)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020 0

Tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn,... gây hại trên lúa ở giai đ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (07.01.2020)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020 0

Tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn,... gây hại giai đo...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (31.12.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019 0

Tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn,... gây hại trên lú...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (24.12.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019 0

Tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn,... gây hại trên lú...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (10.12.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019 0

Tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu năn,... gây hại ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Ảnh minh h...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (03.12.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019 0

Tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu năn,... gây hại ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh.     Ảnh ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (26.11.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019 0

Tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu năn... gây hại ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Ảnh minh ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (19.11.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu non đục thân 2 chấm gây bông bạc trên trà lúa trỗ muộn.  Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (05.11.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019 0

Cần lưu ý ốc bưu vàng đối với lúa mới sạ <15 ngày và những ruộng trũng, khó thoát nước; bệnh bạc lá, bệnh đen lép hạt, chuột ở giai đoạ...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (29.10.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu non đục thân 2 chấm gây bông bạc trên trà lúa trỗ muộn.  Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (22.10.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu non đục thân 2 chấm gây bông bạc trên trà lúa trỗ muộn. 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (15.10.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân non 2 chấm gây bông bạc trên trà lúa trỗ muộn. Rầy nâu - rầy lưng trắng gây hại trên trà lúa muộn, giống...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (08.10.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu non đục thân 2 chấm tiếp tục gây bông bạc trên trà lúa trỗ muộn. Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (01.10.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu non đục thân 2 chấm gây bông bạc trên trà lúa trỗ muộn.  Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (24.09.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ non hại chủ yếu trên những diện tích lúa xanh tốt, bón thừa đạm chưa được phun trừ, phun kém hiệu quả...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (17.09.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ non hại chủ yếu trên những diện tích lúa xanh tốt, bón thừa đạm.      Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (10.09.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ non tiếp tục hại. Sâu đục thân 2 chấm non gây bông bạc trên trà lúa trỗ sau 5/9. 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (27.08.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 vũ hóa rộ và đẻ trứng. 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (20.08.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (13.08.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ. Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (06.08.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm. Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (30.07.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ.     Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (23.07.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ. Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (16.07.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, trứng sâu đục thân 2 chấm tiếp tục nở, sâu non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm.    Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (09.07.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, trứng sâu đục thân 2 chấm tiếp tục nở, sâu non gây dảnh héo trên mạ và lúa Mùa sớm.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (02.07.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm trứng tiếp tục nở, sâu non gây dảnh héo trên mạ và lúa mùa sớm. 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (25.06.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên trà lúa Đông Xuân muộn. Ảnh min...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (18.06.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại trên trà lúa mùa muộn.  Ảnh minh hoạ

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (11.06.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại trên trà lúa mùa muộn, gây cháy ổ nhỏ trên giống nhiễm...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (04.06.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên trà lúa mùa muộn và gây cháy ổ nhỏ trên...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (28.05.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên trà lúa chắc xanh - đỏ đuôi và gây cháy...

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (21.05.2019)

Tin tức nông nghiệp Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019 0

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên trà lúa chắc xanh - đỏ đuôi và gây cháy...