» » Dự báo sâu bệnh tuần từ 17 - 23/3

Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía bị nhiễm bệnh, hại nặng những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để.

Chồi cỏ là bệnh nguy hiểm nhất đối với cây mía

1. Các tỉnh phía Bắc

- Bệnh đạo ôn: Do điều kiện thời tiết thuận lợi, bệnh tiếp tục gia tăng về diện tích nhiễm và mức độ hại trên trà lúa xuân sớm giai đoạn đẻ rộ - đứng cái tại các tỉnh Bắc Trung bộ và một số tỉnh miền núi phía Bắc. Cần theo dõi chặt chẽ những vùng thấp trũng, đất cát, thịt nhẹ, gieo, cấy dày, bón đạm để phát hiện bệnh sớm và tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức, thực hiện phòng trừ kịp thời ngay khi còn diện hẹp.

- Chuột: Tiếp tục phát sinh và gây hại gia tăng trên lúa đẻ nhánh tại các địa phương có tập quán gieo thẳng, hại nặng trên những vùng chưa tổ chức tốt các biện pháp phòng trừ, trên những ruộng gần gò đồi, ven làng, vùng thiếu nước. Cần tổ chức chỉ đạo và thực hiện đồng loạt ra quân diệt chuột.

- Cây mía: Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía bị nhiễm bệnh, hại nặng những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để.

- Cây sắn: Tuyệt đối không sử dụng cây sắn trong vùng nhiễm rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng hại sắn để làm giống. Làm tốt công tác vệ sinh, tiêu hủy nguồn dịch hại sau khi thu hoạch sắn.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Trên lúa giai đoạn đòng - trỗ - chín: Rầy nâu, rầy lưng trắng và bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh rải rác và hại cục bộ tại các tỉnh duyên hải... Cần theo dõi và phòng chống cháy rầy trên lúa sau trỗ.

- Lúa ĐX muộn, giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá... phát sinh, gây hại nhẹ lúa. Cần tiếp tục theo dõi và phòng trừ tại những diện tích có mật độ, tỷ lệ cao.

- Chuột: Tiếp tục gây hại nhẹ rải rác trên các trà lúa ĐX giai đoạn cuối đẻ - đòng trỗ. Bệnh khô vằn, lem thối hạt, bọ xít, đục thân, cắn gié...hại cục bộ.

b) Cây sắn: Bệnh chổi rồng, rệp sáp... rải rác hại cục bộ sắn nuôi củ - thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: Phổ biến tuổi 4 - 5 và một số ít ở giai đoạn trưởng thành; diện tích và mức nhiễm không tăng trên lúa ĐX. Tuy nhiên, cần theo dõi và phòng trừ tại những diện tích có mật độ rầy cao, không để cháy rầy cục bộ.

Theo dõi rầy vào đèn để bảo đảm xuống HT né rầy. Thực hiện kỹ thuật canh tác lúa “3 giảm 3 tăng”, không dùng nhiều thuốc trừ sâu phổ rộng đầu vụ nhằm hạn chế bộc phát rầy nâu ở giai đoạn sau.

- Bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh và gây hại nhẹ đến trung bình trên trà lúa ĐX giai đoạn trỗ - chín. Bệnh đạo ôn lá phát sinh ở mức độ nhẹ đến trung bình trên lúa HT sớm giai đoạn đẻ nhánh. Cần tích cực thăm đồng để phát hiện sớm và phòng trị bệnh đạo ôn kịp thời và hiệu quả.

Ngoài ra cũng cần lưu ý đến các đối tượng khác như bệnh bạc lá, chuột giai đoạn đòng trỗ - chín.

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

- Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha); Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC.

- Sâu cuốn lá nhỏ phun Wellof 330EC; Mimic 20SC; Altach 5EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Bệnh đạo ôn (lá, thân) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện.

- Đạo ôn cổ bông, đốm vằn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm, cháy bìa lá phun ngừa bộ ba HAI-BBC (Beam 75WP, Carbenda super 50SC và Bonny 4SL) trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

Trên cây chè:

- Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

- Nhện đỏ phun Takare 2EC.

- Rầy xanh phun Applaud 10WP.

Trên cà phê:

- Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2.

- Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

Theo Cục BVTV/ nongnghiep.vn

Về Tin tức nông nghiệp

Chuyên tin tức nông nghiệp, chỉ tin tức nông nghiệp. tintucnongnghiep.com là một blog chia sẻ tin tức nông nghiệp Việt Nam và thế giới theo tiêu chí kết nối, chia sẻ và phi lợi nhuận.
«
Trước
Bài đăng Mới hơn
»
Sau
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Chia sẻ của bạn về bài viết này: